על המועדון
סגל השחקנים
יואב נאמן - קפטן

עמית סטלמן

עומר גרא

מרקו מאטיץ'

רם טורקניץ

דניאל פרידמן

ירמי סידי

אלדר שיקלושי

ולדי קופמן

דן טפר

 

יוליאן סטארט

 

שניר נציה

 

בר מסורי

 

יוני רוזנטל

 

רותם סגל

 

איוון קראציץ'